Om AVEDØRE TERRASSEHUSE

Historie

Avedøre Terrassehuse stod klar til indflytning for de første beboere i efteråret 1976 – og den 24. august samme år afholdtes den konstituerende generalforsamling på det tidligere Hotel Rossini i Valby.
Tilstede var bygherren: Dansk Totalentreprise (D.T. – Bøje Nielsen og Axel Juhl-Jørgensen), og landsretssagfører Gregers Boeck, der alle ville indgå i den midlertidige bestyrelse, indtil der var solgt et tilstrækkeligt antal parceller.

Grundejerforeningen blev i første omgang navngivet som Avedøreparken. Henset til at kommunen allerede havde navngivet hele det omgivne område for Avedøreparken ligeså, blev man enige om at ændre navnet på grundejerforeningen til Avedøre Terrassehuse.

DT blev stiftet I 1970 af Bøje Nielsen og Axel Juhl-Jørgensen. Formålet var at bygge boliger i hele Danmark. Firmaet brugte byggemåden Totalentreprise, som Bøje Nielsen havde opfundet. Totalentreprise betyder, at man indgår forhåndsaftaler med alle leverandører og håndværkere, og så kunne genbruge deres tilbud til flere byggerier.

DT byggede endvidere Kongelundsparken i Kastrup efter samme tegninger, som blev anvendt til opførelsen af Avedøre Terrassehuse.

Den 23. februar 1977 afholdtes ekstraordinær generalforsamling, hvor en ny bestyrelse blev valgt, blandt de 22 nye husejere, og grundejerforeningen har siden været administreret af områdets husejere.